U bevindt zich hier: Software Notebook

Software Notebook


Software
Er zijn kantoorsoftwarepakketten en bedrijfssoftwarepakketten. De meest voorkomende kantoorsoftwarepakketten zijn database, spreadsheet, presentatiepakketten en projectplanning. Bij de softwarepakketten moet vooral gedacht worden aan het SCM- systeem, het ERP- systeem, HRM- systeem en het overbekende CAD- systeem. Naast genoemde pakketten zijn er ook nog educatieve pakketten en audio- pakketten. Elke dag bij wijze van spreken, komt er software bij. Die worden gemaakt door bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Ook kunnen softwarepakketten worden aangepast aan nieuwe behoeftes.

Wat is nu precies software?
Programma`s die achteraf pas worden geladen. Is dus niet aanwezig tijdens het opstarten. Programma`s die wel aanwezig zijn tijdens het opstarten zitten in de ROM. Deze afkorting staat voor Read Only Memory. Het zal niet verbazen dat er ontzettend veel software te koop is. Grof gezegd is het ene gedeelte ter ondersteuning wat het kantoor betreft, en het andere gedeelte ter ondersteuning van een bedrijf.

Kantoorsoftware
De database is een soort archief en daarmee kun je je gegevensbestand actueel houden. Om een goed archief op te kunnen bouwen en te onderhouden, moeten er aan drie voorwaarden worden voldaan. Natuurlijk moet je alle relevante gegevens op kunnen slaan. Mocht er een wijziging komen, dan moet je dat kunnen aanpassen. Mocht je op een gegeven moment informatie nodig hebben dan moet je snel kunnen vinden in je archief. Soms moet je ook informatie verwijderen. Dat moet op een verantwoorde manier gebeuren zodat er geen nadelen ontstaan in het systeem.

Spreadsheet
Men spreekt vaak over een dynamisch rekenblad. Dat wil het volgende zeggen: Als er een verandering moet komen dan passen de andere gegevens zich automatisch aan. Dat is ook meteen het geweldige voordeel en dit programma wordt daarom veel gebruikt.

Presentatiepakketten
Zeker scholen en bedrijven maken hier gebruik van. Het betreft grafieken, schema`s en overzichten.

Projectplanning
Met dit programma kun je veel doen wat betreft de doelstelling van een project. Ook wat het financiële plaatje betreft. Wat gaat het project of een deel van het project kosten. En die kosten, zullen die er uit komen. Ook wat de duur van het project betreft kun je met dit programma goed werken. Je hebt dus alles in één.

Bedrijfssoftware
SCM. Ofwel Supply Chain Management. Het betreft een programma om logistiek gezien, beter te kunnen functioneren.

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is ter ondersteuning van diverse processen in een bedrijf.

HRM betekent Human Resource Management. Alles wat het personeel betreft kun je in dit programma kwijt. Vroeger had je van elke werknemer een dossier. Nu kun je in korte tijd informatie krijgen over iemand.

CAD. Deze software is wellicht de bekendste. Het is een hulpprogramma want de afkorting betekent Computer Aided Design. Wordt voor heel veel doeleinden gebruikt en men kan niet meer zonder. Het wordt ondermeer gebruikt bij de elektronica, bij stedenbouw, bij de civiele techniek en bij bouwkunde.

Educatieve pakketten zijn dus duidelijk bedoeld voor het onderwijs. Daarom zijn er heel veel pakketten aanwezig.

Audio- pakketten hebben alles met geluid te maken. Daarom zijn deze pakketten erg interessant voor iedereen die met geluid te maken heeft en dat voor vele beroepen.

Laptop top 10

Selecteer direct

Betaalmogelijkheden