U bevindt zich hier: Laptop software

Laptop software


Software is programma met bijbehorende data die niet aanwezig zijn bij het opstarten. Software wordt achteraf geladen. Programma`s die wel aanwezig zijn bij het opstarten zit bijvoorbeeld in de ROM (Read Only Memory). Deze programmatuur wordt firmware genoemd. Er is tegenwoordig een ontzettende grote keuze uit softwarepakketten. Een groot deel is bedoeld ter ondersteuning van kantoorwerkzaamheden. Een ander groot deel is bedoeld om een bedrijf te ondersteunen in al haar facetten. Deze beide soorten software zijn inmiddels helemaal ingeburgerd en zonder de software kun je niets meer. Daarnaast is er nog software die nog meer specifiek is gericht voor een bepaalde afdeling.

Kantoorsoftwarepakketten
Een bekend softwareprogramma is de tekstverwerker. Hiermee kun je teksten schrijven, opmaken en bewerken.

Database
Is een archief. Met dit programma kun je je gegevens actueel houden. Een database moet aan de volgende minimale eisen voldoen om als database te worden gezien. Op de eerste plaats moeten gegevens kunnen worden opgeslagen. Daarnaast moet je die gegevens kunnen wijzigen. Verder moet je die gegevens snel kunnen opzoeken of doorzoeken. Tenslotte moet je gegevens verantwoord kunnen verwijderen zodat er geen nadelen ontstaan voor het aangemaakte systeem.

Projectplanning
Enkele kenmerken wat betreft projectplanning zijn: de doelstelling dus wat is er klaar als het project is afgerond en wat is nu het eigenlijke doel van het project. Een ander kenmerk is geld. Hoeveel geld mag er besteed worden en wat gaat het uiteindelijk opbrengen. Nog een kenmerk van projectplanning is de tijd. Wanneer moet het project zijn afgerond of wanneer moet een bepaalde fase zijn afgerond.

Spreadsheet
Is een digitaal rekenblad. Nadat gegevens zijn ingevoerd en er een verandering optreedt, dan passen de andere cijfers zich automatisch aan. Men spreekt dan van een dynamisch spreadsheet.

Presentatie
Hier gaat het vooral om grafieken, overzichten schema`s. Deze software wordt vaak gebruikt door bedrijven en scholen.

Bedrijfssoftware
Een erg bekende is natuurlijk het CAD systeem. CAD betekent Computer Aided Design. Deze software wordt gebruikt voor vele doeleinden. Enkele zijn bij werktuigkunde, civiele techniek, bij de elektronica, bouwkunde en stedenbouw. Met deze software is het mogelijk tekeningen en ontwerpen te maken met behulp van de computer.

ERP Systeem
Deze afkorting staat voor Enterprise Resource Planning. Het is een computerprogramma en wordt gebruikt ter ondersteuning van alle processen die er zijn in een bedrijf.

HRM Systeem
Deze afkorting betekent Human Resource Management. In het Nederlands vrij vertaald als Personeelsbeleid. In zo`n programma kunnen alle benodigde gegevens worden ingevoerd en bewaard van alle personeelsleden.

SCM Systeem
In grote lijnen moet het bedrijf beter gaan functioneren want de processen kunnen worden verbeterd. Ook de samenwerking met leveranciers kan beter worden en de samenwerking met de afnemers. De afkorting is Supply Chain Management ofwel integraal ketenbeheer. Naast deze genoemde bedrijfssoftware en kantoorsoftware is er nog meer software. Een overbekend voorbeeld is natuurlijk de computerspellen. Een computerspel wordt voor het overgrote deel ontwikkeld door softwareontwikkelaars.

Educatieve software
Dit type software wordt gebruikt bij het onderwijs. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is of wordt een programma voor geschreven. Voor elk niveau, voor elk gebied, voor ouderen en voor jongeren.

Audio programmatuur
Is erg uitgebreid en daarom uitermate geschikt voor audio producenten, geluidstechneuten en eigenlijk voor iedereen die met geluid te maken heeft.

Laptop top 10

Selecteer direct

Betaalmogelijkheden